Jak magnetyzm wpływa na codzienne życie?

Jak magnetyzm wpływa na codzienne życie?

Nauka wyjaśniona stwierdza, że ​​magnetyzm wpływa na codzienne życie ludzi na wiele sposobów, w tym przyczyniając się do postępu w medycynie i bezpieczeństwie osobistym. Magnesy są używane w wielu urządzeniach elektronicznych i urządzeniach.

Kompasy magnetyczne. Ziemia jest otoczona przez pole geomagnetyczne, a magnesy w kompasach są przyciągane w kierunku tego pola, powodując, że zawsze wskazują na północ.

Magnesy pomagają zasilać alarmy antywłamaniowe za pomocą przełączników magnetycznych wewnątrz alarmów lub magnesów stałych w ościeżnicach i oknach. Alarmy włamaniowe wykrywają zmiany w polu magnetycznym wywołane przez intruzów i wysyłają alarm ostrzegający właściciela domu.

Magnesy są niezbędnym narzędziem w medycynie. Maszyny MRI używają pola magnetycznego do wirowania atomów ludzkiego ciała. Pomaga to lekarzom wykryć komórki nowotworowe i inne stany w organizmie.

Sprzęt elektroniczny, w tym głośniki, używa magnesów. Kiedy dźwięk wchodzi do głośnika, cewka wewnątrz niego tworzy zmienne pole magnetyczne. Powoduje to wibracje cewek i głośnika, powodując wzmocnienie dźwięku.

Magnesy są przydatne do przechowywania i gromadzenia informacji. W przeszłości media były przechowywane w zapisach, 8-trakcs i kasetach. Począwszy od 2014 r. Komputery rozszyfrowują kody magnetyczne, aby odczytać i osadzić informacje na dysku CD.