Ile litrów równa się jedna tona?

Ile litrów równa się jedna tona?

Jeśli mierzona jest czysta woda, jedna tona to 907,144 litrów. Aby jednak całkowicie przekonwertować jedną tonę na litry, musi być znana gęstość mierzonej cieczy.

Aby znaleźć liczbę litrów w tonie, należy najpierw przekonwertować tony na gram. Jedna tona to 2000 funtów, a jeden funt to 453,592 gramów. Dlatego jedna tona to 2000 x 453.592, czyli 907 184 gramów.

Następnie pomnóż tę liczbę gramów przez gęstość w gramach na mililitr.

Ponieważ jeden litr to 1000 mililitrów, wynik w mililitrach jest następnie dzielony przez 1000, aby uzyskać końcowy wynik w litrach.