Jaka jest temperatura ogniska?

Ognisko zbudowane z drewna i węgla drzewnego może palić się w temperaturach do 2012 stopni Fahrenheita. Kolor ognia jest wskaźnikiem temperatury; ciemnoczerwone płomienie są chłodniejsze w temperaturze 1112 stopni F niż pomarańczowo-żółte płomienie przy 2,012 ° F.

Z czasem ogień staje się gorętszy, w zależności od ilości materiału spalanego i uwalnianego jako gaz. Na początkowych etapach ogień ogrzewa drewno do 212 stopni F, uwalniając wodę w drewnie w postaci pary. Kiedy drewno wysycha, uwalnia gazy, podnosząc temperaturę do 1099 stopni F. Po wypuszczeniu całego gazu drewno zamienia się w popiół. Węgiel drzewny dodawany do mieszanki spala węgiel, co skutkuje temperaturami do 2,012 stopni F