Co to jest o dodatnia krew?

O dodatnia krew jest grupą krwi w ramach grupy ABO. Ta grupa krwi należy do grupy O i jest najczęstszą grupą krwi stwierdzoną na całym świecie. Osoby z O dodatnią krwią mogą oddawać krew wszystkim dodatnim grupom krwi, w tym O dodatnim, dodatnim, B dodatnim i dodatnim AB. O dodatni posiadacze krwi mogą otrzymać tylko O ​​dodatnią krew w zamian.

Rodzaje krwi są rozróżniane jako pozytywne i negatywne przez czynnik Rh lub Rh. Różnica opiera się na białku obecnym na powierzchni komórek krwi. O dodatnia grupa krwi stanowi 37 procent całej populacji. Fakt, że krew O dodatnia może zostać przekazana wszystkim RhD dodatnim grupom krwi oznacza, że ​​O dodatnie grupy krwi mogą przekazać darowiznę 83 procentom całej populacji. Aby określić rodzaj krwi, dana osoba musi wykonać badanie krwi. Jeśli dana osoba chce oddać krew innej osobie, dawcy wymaga się testu zgodności z krwią, a przed wykonaniem transfuzji krwi należy znaleźć dopasowanie krzyżowe. Ta krzyżówka zapobiega nieoczekiwanym reakcjom u biorcy, takim jak ból, gorączka, zawroty głowy i krew w moczu.