Ile żeberek przymocowuje się do mostka?

U ludzi, siedem par żeber jest bezpośrednio połączonych z mostkiem, powszechnie zwanych kościami piersiowymi. Żebra oznaczone jako jeden do siedmiu są przymocowane do kości piersiowej przez ich chrząstki. Żebra te są również określane jako "prawdziwe żebra".

W jamie klatki piersiowej ludzkiego układu kostnego składa się mostek, kręgi piersiowe i ich krążki międzykręgowe, a także żebra i ich chrząstki. Mostek to długa, płaska kość położona w środkowym obszarze klatki piersiowej. Jego podstawowa struktura obejmuje proces wyrostka mieczykowatego, manubrium i ciało. Ząbkowany manubrium jest najwyższym komponentem mostka. Pod względem technicznym zwłoki mostka nazywa się kością piersiową, położoną poniżej linii środkowej. Proces wyrostka mieczykowatego jest małą, gładką substancją chrzęstną, która skamieniała do czasu, gdy dana osoba osiągnie wiek 40 lat.

Ludzie mają 24 żebra, które występują w parach, które znajdują się po obu stronach ciała. Te struktury kostne są spłaszczone, wydłużone i lekko zgięte wokół jamy. Żebra są ogólnie podzielone na trzy: prawdziwe żebra, fałszywe żebra i pływające żebra. Prawdziwe żebra są połączone bezpośrednio z mostkiem, podczas gdy fałszywe żebra lub żebra od ośmiu do dziesięciu są pośrednio przymocowane. Żebra pływające lub żebra od 11 do 12 są połączone z kręgami.