Jaka jest temperatura lodu?

Jaka jest temperatura lodu?

Chemicy z Uniwersytetu w Utah odkryli, że formy lodu w temperaturach tak niskich jak minus 55 stopni Fahrenheita, zgodnie z artykułem Science Daily. Przed tym odkryciem naukowcy wierzyli, że lód tworzy się wyłącznie w temperaturze 32 stopni. Fahrenheit.

Stałe kryształy lodu mieszają się z tym, co chemicy z University of Utah nazywają "lodem pośrednim" utworzonym ze schłodzonej wody tuż przed jednorodnym zamrożeniem, zgodnie z artykułem Science Daily. Lód pośredni utrzymuje część struktury cieczy. Struktura molekularna wody zmienia się przed zamrożeniem, tworząc kształty czworościanu. Przechodząc od lodu pośredniego do lodu stałego, cząsteczki te następnie łączą się z czterema innymi cząsteczkami o kształcie czworościanu.