Jak długo trwa topnienie lodu?

Jak długo trwa topnienie lodu?

Całkowite stopienie kostki lodu na betonie trwa od 10 do 12 minut przy temperaturze otoczenia wynoszącej 109 stopni Fahrenheita. Lód topi się z różnymi prędkościami w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura lód, wielkość lodu i temperaturę otoczenia.

Lód topi się w temperaturze 0 C lub 32 F. Aby lód się stopił, będzie musiał wchłonąć wystarczającą ilość ciepła, aby podnieść temperaturę do tego poziomu. Wielkość lodu wpływa na ilość potrzebnego ciepła. Na przykład kostka lodu na słońcu topi się szybciej niż bryła lodu. Temperatura otoczenia wpływa również na szybkość topnienia lodu.