Czy rdzeń Ziemi jest gorętszy od Słońca?

Czy rdzeń Ziemi jest gorętszy od Słońca?

Nowe odkrycia sugerują, że jądro Ziemi może być gorętsze niż powierzchnia Słońca. Jednak odpowiedź zmienia się, gdy porównamy temperaturę rdzenia Ziemi z temperaturą rdzenia Słońca.

Górna warstwa atmosfery Słońca zwana fotosferą ma temperaturę około 10 000 F. Jeśli porównamy tę temperaturę z temperaturą rdzenia Ziemi, która wynosi około 10 800 F, odkryjemy, że rdzeń Ziemi jest gorętszy niż ta warstwa powierzchnia słońca.

Jednak temperatura rdzenia Słońca może wynosić nawet 27 milionów F. Jeśli porównać to z temperaturą rdzenia Ziemi wynoszącą 10 800 Fahrenheita, wówczas temperatura rdzenia Słońca jest o wiele wyższa niż temperatura jądra Ziemi.