Jakie są plusy i minusy modyfikacji genetycznie zmodyfikowanych?

Żywność modyfikowana genetycznie ma wiele zalet, takich jak zwiększona gęstość odżywcza, a także kilka wad, takich jak zwiększona szybkość reakcji alergicznych na żywność. Rośliny modyfikowane genetycznie mogą być bardziej smaczne ludziom i bardziej odpornym na choroby. Jednak uprawy modyfikowane genetycznie zajmują tyle samo miejsca, czasu i zasobów, ile potrzebują ich niezmodyfikowane genetycznie odpowiedniki.

Żywność modyfikowana genetycznie nie różni się od żywności, która została wybrana na korzystne właściwości przez ostatnie 10 000 lat. Jedyna różnica polega na tym, że modyfikacja genetyczna może być znacznie szybszym sposobem zmiany charakterystyki uprawy. Czasami genetycznie modyfikowana żywność jest produktem zastrzeżonym, przeznaczonym do stosowania w połączeniu z konkretnym produktem, takim jak pestycyd. W takich przypadkach pestycydy nie zabijają genetycznie zmodyfikowanej rośliny, a zabijają chwasty konkurujące z genetycznie zmodyfikowaną rośliną.

Oprócz częstości występowania alergii na genetycznie zmodyfikowaną żywność, mogą one również wymknąć się spod uprawy i stać się dzikimi roślinami. Może to powodować problemy, jeśli rośliny rosną w obszarach, w których nie powinny. Ponieważ są genetycznie zmodyfikowane, aby przeciwstawić się działaniu pestycydów, mogą być trudne do wykorzenienia.