Ile kości znajduje się w ludzkiej dłoni?

Ludzka ręka składa się z 27 kości. Jest osiem kości nadgarstka, a 14 to kości palców, które nazywane są kościami proksymalnymi, pośrednimi i dystalnymi. Pięć kości śródręcza łączy palce z nadgarstkiem i tworzy dłoń.

Każdy palec zawiera trzy kości, z wyjątkiem kciuka, który zawiera dwie kości. Ludzkie dłonie i stopy są niezwykle podobne, a stopy zawierają 26 kości ułożonych w sposób podobny do kości rąk. Podobnie jak palce, palce u stóp mają trzy kości, z wyjątkiem dużego palca u nogi, który ma dwie kości. Podeszwy stóp zawierają pięć kości zwanych śródstopami, które są ułożone w podobny sposób jak kości śródręcza.