Jakie są trzy części teorii komórki?

Jakie są trzy części teorii komórki?

Trzy podstawowe zdania klasycznej teorii komórkowej mówią, że komórka jest najbardziej podstawową jednostką życia, całe życie składa się z komórek, a komórki są tworzone tylko przez inne komórki. Każda zasada tego Teoria jest ważna dla zrozumienia sposobu funkcjonowania żywych istot na każdym poziomie.

Pierwsza propozycja, że ​​komórka jest najbardziej podstawowym składnikiem żywych stworzeń, można zaobserwować bezpośrednio. Organizmy jednokomórkowe są dobrze znane i mogą stanowić większość żywej biomasy Ziemi. Żadna jednostka, taka jak chusteczka, którą można jeszcze podzielić, nie może być uznana za podstawową. Jednostek prostszych niż komórka nie można jednak powiedzieć, że żyje. Organelli komórki, na przykład, działają tylko w kontekście ich środowiska komórkowego.

Z tego wynika, że ​​całe życie musi składać się z komórek. Komórki budują tkanki, tkanki wytwarzają organy, organy organizują się w układy, a systemy te składają się na ciała organizmów. W całej dziedzinie życia, zarówno eukariotycznej, jak i prokariotycznej, wszystkie żywe istoty można opisać w kategoriach ich komórek.

Wreszcie, teoria komórki zakłada, że ​​pochodzenie żywej komórki musi być wynikiem działania innej żywej komórki. Komórki nie tworzą się spontanicznie i są zbyt skomplikowane, by się samoorganizować.