Jakie są zastosowania etanu?

Jakie są zastosowania etanu?

Etan używany jest do produkcji etylenu do produkcji tworzyw sztucznych, środków przeciw zamarzaniu i detergentów; to czynnik dojrzewający dla żywności, czynnik chłodniczy, substancja wytwarzająca gaz spawalniczy i główny składnik w gazie musztardowym. Etan jest składnikiem metanu z gazu ziemnego i jest usuwany przez skraplanie kriogeniczne.

Etan jest jednym z pierwszorzędowych alkanów, wraz z propanem, butanem i metanem. Alkany to związki chemiczne oparte na węglu i wodorze, których atomy węgla mają tylko pojedyncze wiązanie. Przed latami 60. etan nie został oddzielony od metanu, aby mógł zostać wykorzystany jako substrat w procesach petrochemicznych, chociaż jego obecność odkrył w 1834 r. Michael Faraday.