W jakiej temperaturze pali się benzyna?

W jakiej temperaturze pali się benzyna?

Benzyna pali się przy 495 stopniach Fahrenheita przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym. Temperatura zapłonu jest najniższą temperaturą, w której benzyna może się spalać. Jeśli temperatura jest niższa, pożar jest potrzebny, aby zapalić benzynę. Jeśli występuje zbyt mało powietrza, wymagana jest wyższa temperatura.

Benzyna nie pali się, gdy pozostaje w postaci płynnej. Temperatura zapłonu jest wymagana, aby najpierw przekształcić ją w parę, po czym miesza się z powietrzem i zapala się, zamieniając zewnętrzne elektrony z obecnym tlenem. Benzynę można zamienić w parę o znacznie niższej temperaturze, zwaną punktem zapłonu, ale nie pali się bez źródła zapłonu.