Czym jest pozbawiona tlenu krew?

Czym jest pozbawiona tlenu krew?

Według For Dummies, odtleniona krew jest krwią, która nie ma tlenu. Krew staje się odtleniona po otrzymaniu dwutlenku węgla w zamian za dwutlenek węgla, który pojawia się w błonie komórkowej podczas oddychania i krążenia.

Dla manekinów mówi się, że odtleniona krew wchodzi do prawego przedsionka serca podczas krążenia, w którym to momencie jest przepuszczana przez zastawkę płucną i do tętnicy płucnej. Tutaj odtleniona krew przemieszcza się przez tętnicę płucną do płuc, gdzie otrzymuje tlen i staje się ponownie natlenioną krwią. Odtąd proces zaczyna się od nowa, a utleniona krew opuszcza tętnicę płucną, aby ponownie dostarczyć tlenu do błon komórkowych.