Jak opisać proces Synapsis?

Synapsis to parowanie dwóch chromosomów podczas mejozy. Ten proces pozwala na krzyżowanie się chromosomów i wymianę materiału genetycznego. Ta wymiana prowadzi do zróżnicowania genetycznego w organizmach, które rozmnażają się płciowo.

Synapsa występuje, gdy chromosomy tworzą parę chromatyd siostrzanych podczas pierwszej fazy mejozy, która jest określana jako profaza I. Te siostrzane chromatydy łączą się ze sobą za pomocą kombinacji RNA i białek. Podczas tego procesu łączą się i sklejają ze sobą. To jest proces krzyżowania. W fazie tej homologiczne pary chromosomów migrują w kierunku lewej lub prawej strony komórki. Gdy ten proces przechodzi do anafazy I, kończy się synapsa. Gdy się kończy, pary chromosomów oddzielają się. W późniejszych fazach te chromosomy są zbierane przez oddzielne komórki potomne.

Po zakończeniu synapsy pojawia się mejoza II. Na tym etapie kontynuowane są niektóre procesy, które rozpoczęły się w mejozie I z synapsą. Tworzą się komórki z mejozy, które dzielę i gamety. Te gamety odgrywają istotną rolę w zmienności genetycznej poprzez asortyment 23 chromosomów. To, wraz z wymianą informacji genetycznej podczas krzyżowania w synapsis, prowadzi do zmienności u osób.