Jaka jest funkcja atmosfery?

Jaka jest funkcja atmosfery?

Atmosfera działa jak miejsce, w którym znajduje się tlen, który jest niezbędny do życia, działa jak koc, aby chronić ziemię przed promieniowaniem i pomaga tworzyć różne rodzaje pogody odczuwane na Ziemi. Atmosfera zawiera również niewielkie ilości dwutlenku węgla, które są niezbędne, aby rośliny mogły żyć.

Bez atmosfery, która chroni Ziemię, ludzie, zwierzęta i wszystkie rośliny nie będą w stanie przetrwać. Atmosfera działa w celu zatrzymania tlenu w obszarze wokół Ziemi. Ludzie i większość zwierząt zależy od tlenu. Rośliny są również zależne od tlenu, ponieważ pobierają resztki dwutlenku węgla z ludzi, gdy wdychają tlen. Promieniowanie jest kolejnym ważnym czynnikiem dla przetrwania Ziemi. Aby przetrwać rośliny i zwierzęta, konieczne jest promieniowanie słoneczne, ale nadmierne promieniowanie może powodować poważne problemy, związane głównie z przegrzewaniem się Ziemi. Atmosfera tworzy wokół Ziemi koc, który zapobiega przedostawaniu się zbyt dużej ilości promieniowania na Ziemię. Koc, który zapewnia, jest również odpowiedzialny za pogodę, która jest obserwowana na Ziemi. Atmosfera działa w celu stworzenia chłodnej bryzy i deszczu, który jest niezbędny, aby rośliny rosły, a zwierzęta pozostały nawodnione.