W jaki sposób atmosfera wspiera życie na Ziemi?

W jaki sposób atmosfera wspiera życie na Ziemi?

Atmosfera wspiera życie na Ziemi, chroniąc je przed niebezpiecznym promieniowaniem elektromagnetycznym, tworząc i kontrolując pogodę i klimat oraz zapewniając gazy, które rośliny i zwierzęta muszą oddychać. Atmosfera składa się z troposfera, tropopauza, stratosfera, mezosfera i jonosfera.

Warstwa ozonowa, która leży w górnej stratosferze, jest głównym protektorem planety od promieniowania elektromagnetycznego w paśmie ultrafioletowym spektrum. Promienie UV są niewidoczne dla ludzkiego oka i są szkodliwe dla życia. Absorbując promieniowanie UV, warstwa ozonowa utrzymuje większość promieni z powierzchni Ziemi. Jonosfera pomaga również podtrzymywać życie poprzez absorbowanie protonów energetycznych ze słońca.

Pogoda i klimat mają miejsce w troposferze. W troposferze jest także miejsce, w którym odbywa się cykl wodny. Woda wyparowuje z oceanów i tworzy chmury. Chmury następnie uwalniają wodę nad lądem w postaci deszczu, śniegu i innych opadów. Niektóre z tych opadów są absorbowane w ziemi, gdzie dostarcza wodę dla wszystkich żywych istot. Reszta tworzy strumienie i rzeki, które wpływają do oceanu, a cykl zaczyna się od nowa.

Reakcje chemiczne w atmosferze dają gazy, które umożliwiają życie. Tlen w troposferze pozwala na życie ludzkie, podczas gdy dwutlenek węgla pozwala na rozwój życia roślin.