Jakie są funkcje tranzystora NPN?

Tranzystory NPN są tranzystorami bipolarnymi. Funkcje dowolnego tranzystora bipolarnego, typu NPN lub PNP, służą do wzmacniania sygnałów elektrycznych lub do cyfrowego włączania i wyłączania obwodów.

Tranzystor NPN składa się z materiału półprzewodnikowego z trzema zaciskami do połączenia z obwodem zewnętrznym. Trzy terminale nazywają się kolektorem, bazą i emiterem. Zacisk kolektora jest zwykle podłączony do dodatniego zasilania elektrycznego, a emiter do ujemnego zasilania elektrycznego. Tranzystory NPN i PNP mają taką samą funkcję, ale mają przeciwne przepływy prądu. Dla dowolnego danego stanu działania, polaryzacja napięcia i kierunki prądu dla każdego rodzaju tranzystora są dokładnie naprzeciwko siebie. W tranzystorze NPN prąd płynie z kolektora do emitera, a w tranzystorze PNP prąd płynie od emitera do kolektora. Tranzystor NPN jest najczęściej używanym tranzystorem typu, ze względu na jego wysoką mobilność elektronową w porównaniu do mobilności "dziury" w półprzewodnikach. W rezultacie tranzystor NPN działa szybciej i pozwala na większą ilość prądu. Ponadto tranzystory NPN są łatwe do zbudowania z krzemu. Tranzystory są bardzo powszechne w nowoczesnym systemie elektronicznym i są uważane za podstawowy element konstrukcyjny każdego obwodu.