Dlaczego gęstość metalu jest większa niż gęstość wody?

Gęstość metalu jest wyższa niż gęstość wody z dwóch powodów: po pierwsze, masa atomowa większości metali konwencjonalnych jest wyższa niż masa cząsteczkowa wody. Po drugie, atomy metalu są ściślej ze sobą wiązane wiązaniami metalicznymi niż woda, która jest utrzymywana razem przez wodór i wiązania kowalencyjne.

Aby obliczyć gęstość, całkowitą masę materii dzieli się na całkowitą objętość. W przypadku stałej objętości, im większa jest masa, tym gęstsza staje się materia. Sześcienny cal stali i sześcienny cal wody zajmują tę samą objętość, ale ponieważ atomy w calach sześciennych stali są cięższe niż atomy w sześciennym calu wody, gęstość stali jest wyższa niż gęstość stali. woda. Podobnie, im mniejsza objętość zajmowana przez pewną masę materiału, tym większa jest jego gęstość. Funt wełny i funt stali mają tę samą masę, ale wełna zajmuje znacznie większą objętość.

Istnieją jednak wyjątki. Lit, sód i potas to metale o gęstościach niższych niż woda, które umożliwiają im pływanie. Ta flotacja jest wspomagana przez pęcherzyki wodoru, które powstają, gdy metale te reagują z wodą.