Co to jest organiczna cząsteczka?

Cząsteczka organiczna to zazwyczaj związek, który zawiera atomy węgla związane w łańcuchy lub pierścienie. Cząsteczki organiczne znajdują się w żywych systemach i mogą zawierać azot, siarkę, tlen i wodór związane z atomy węgla.

Cząsteczki organiczne mogą istnieć w dowolnym z trzech stanów materii. Na przykład jedna z najprostszych molekuł organicznych, metan, występuje głównie jako gaz. Kilka olejów spożywczych, takich jak oliwa z oliwek, to łańcuchy cząsteczek organicznych w postaci ciekłej, podobnie jak kilka alkoholi, takich jak etanol. W ludzkim ciele aminokwasy tworzące białka są organicznymi ciałami stałymi.