Jakie jest piąte państwo materii?

Jakie jest piąte państwo materii?

Piąty stan materii to kondensacja Bosego-Einsteina, która jest gazowym nadciekłem utworzonym przez atomy, które zostały schłodzone do niemal absolutnego zera. Teoria została zaproponowana przez Satyndrę Bose i Alberta Einsteina w Lata dwudzieste.

Chociaż teoria została zaproponowana w latach 20. XX wieku, proces ten nie został pomyślnie zakończony przed 1995 r. przez Eric Cornell i Carla Wiemana z University of Colorado. Doświadczenie przeprowadzono przy użyciu gazu z rubidu ochłodzonego do 170 nanokelwinów. Po schłodzeniu do tej temperatury, atomy zapadają się w najniższy stan kwantowy, który wytwarza tak zwany nadciekły. Kiedy atomy osiągną tę temperaturę, tracą prawie całą swoją energię i nie mogą już się poruszać. Ponieważ nie mogą się ruszyć, zaczynają się zbijać. Zlepianie się występuje, ponieważ atomy nie mogą już przenosić energii i mają te same właściwości i poziomy. Jest to czasami określane jako super atom. Ten nowy stan materii wytworzył szeroki zakres izotopów, chociaż te izotopy i inne twory, jak zdegenerowane gazy, są bardzo kruche. Najmniejszy wzrost temperatury może spowodować, że będą się one nagrzewać powyżej progu i znów staną się normalnymi gazami. Te kondensaty są proponowane w wielu nowych aplikacjach, takich jak technologie spowalniające światło lub zapobiegające ukradkowi.