Jakie jest znaczenie troposfery?

Troposfera ma kilka ważnych zalet: zawiera niemal całą parę wodną w atmosferze ziemskiej, reguluje temperaturę i wytwarza pogodę. Troposfera tworzy najniższy poziom atmosfery ziemskiej, rozciągający się aż do poziomu powierzchnia Ziemi. Warstwa ta ma również największą masę wszystkich warstw atmosfery ziemskiej, co stanowi około 75 procent całkowitej masy atmosfery.

Troposfera różni się grubością i wysokością na całym świecie. W najwyższym punkcie troposfera rozciąga się 12 mil w powietrze. W najniższym punkcie warstwa ta osiąga 4 mile nad poziomem morza. Bez względu na wysokość, troposfera ułatwia regulację temperatury i tworzenie się chmur. Zawiera najwyższe temperatury bliższe jego podstawie; te ciepłe temperatury pomagają troposferze zatrzymać parę wodną, ​​która uwalnia się w postaci opadów.

Troposfera służy również jako punkt wyjścia do obiegu wody na Ziemi. Proces ten rozpoczyna się, gdy słońce wciąga wodę do atmosfery przez parowanie. Woda następnie chłodzi i kondensuje, tworząc chmury. Chmury magazynują cząsteczki wody, które uwalniają się w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu w zależności od pory roku i regionu. Troposfera również wychwytuje gazy, takie jak dwutlenek węgla i azot. Nadmierna akumulacja tych substancji stwarza problemy środowiskowe, takie jak smog i zanieczyszczenie powietrza.