Czym jest równowaga osmotyczna?

Równowaga osmotyczna jest terminem używanym do wskazania, że ​​stężenie substancji rozpuszczonej w wodzie jest takie samo po obu stronach półprzepuszczalnej membrany. Podczas gdy woda wciąż przepływa przez membranę, brak zysków lub strat po obu stronach.

Osmoza to proces, w którym woda przepływa przez membranę, która nie pozwala na przejście cząstek większych niż cząsteczki wody ze względu na różne stężenia substancji rozpuszczonej po obu stronach membrany. To dyfuzja spowodowana ciśnieniem osmotycznym. Woda przemieszcza się od strony, która ma niższe stężenie substancji rozpuszczonej do strony, która ma wyższe stężenie substancji rozpuszczonej. Odbywa się to niezależnie od ilości wody po obu stronach i może powodować, że jedna strona membrany będzie miała większą objętość wody.

Kiedy roztwory po obu stronach membrany osiągnęły równowagę osmotyczną, są to roztwory izotoniczne. Dopóki nie osiągną równowagi, roztwór o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej nazywany jest hipertonicznym, a ten o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej nazywany jest hipotonicznym. Podstawowy proces osmozy polega na tym, że różne rozwiązania powodują odwodnienie i dlaczego jedzenie słonych pokarmów powoduje pragnienie. Wysokie stężenie cząsteczek soli pobiera wodę z komórek ciała.