Która z planet ma najwyższą średnią temperaturę powierzchni i dlaczego?

Planeta o najwyższej średniej temperaturze powierzchni to Wenus, ze względu na gęstą atmosferę i bliskość słońca. Średnia temperatura na powierzchni Wenus wynosi 860 stopni Fahrenheita.

Wenus jest drugą najbliżej położoną planetą; najbliższą planetą do Słońca jest Merkury. Atmosfera Wenus składa się z dwutlenku węgla i dwutlenku siarki, co tworzy efekt cieplarniany, który zatrzymuje się w upale.

Brak atmosfery Merkurego i jego powolny obrót powodują, że temperatura powierzchni planety jest bardzo różna, co nie oznacza średniej temperatury powierzchni. Z tego powodu Mercury ma drugą najwyższą średnią temperaturę powierzchni.