Czy Venus może wspierać życie?

Czy Venus może wspierać życie?

Nie ma żadnych dowodów na istnienie życia na Wenus, a obecne naukowe teorie sugerują, że jest bardzo mało prawdopodobne, że planeta może wspierać życie. Wysoka temperatura i brak wody na planecie są cytowane jako powody jego wrogość do ukrywania życia.

Współczesna nauka zakłada, że ​​woda musi istnieć na planecie, aby mogła wspierać życie. Intensywne ciepło powierzchni Wenus wystarcza do odparowania wody. Niektórzy naukowcy sądzą, że w przeszłości Wenus była na tyle chłodna, że ​​miała wodę i mogła potencjalnie wspierać życie. Inni sugerują, że górna atmosfera Wenus, która jest podobna do górnej atmosfery Ziemi, może wspierać życie mikroorganizmów.