Czym jest równowaga genetyczna?

Czym jest równowaga genetyczna?

Równowaga genetyczna to stabilizacja mutacji genetycznych w obrębie gatunku. Koncepcja ta wywodzi się z zasady Hardy'ego-Weinberga i służy jako pomiar zmian ewolucyjnych.

Aby wystąpiła równowaga, nie może istnieć zewnętrzny wpływ na rozrodczość, który powoduje różne mutacje genetyczne. Stabilizacja jest również sprzeczna z doborem naturalnym, ponieważ reprodukcja odbywa się bez preferencji co do cech niektórych wiązań. Wiązania wybierają się losowo z dużej populacji, aby zmniejszyć szanse mutacji. Równowaga genetyczna jest przeciwieństwem ewolucji, a obserwacja ewolucji jest możliwa tylko u gatunków, które obecnie nie doświadczają równowagi genetycznej. Znalezienie gatunku spełniającego wymagania tej zasady jest rzadkie.