Gdzie znajduje się warstwa ozonowa?

Gdzie znajduje się warstwa ozonowa?

Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze, regionie atmosfery, który znajduje się około 10 do 50 kilometrów ponad Ziemią. Strata atmosfery składa się w około 90% z ozonu. Ozon ma wzór chemiczny O3.

Warstwa ozonowa, zwana także ozonosferą, chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym Słońca. Zubożenie warstwy ozonowej może być szkodliwe dla planety

Pozostały 10 procent ozonu znajduje się w troposferze, regionie pomiędzy Ziemią a stratosferą. Różne warstwy atmosfery to troposfera, stratosfera, mezosfera i jonosfera. Podczas gdy troposfera jest warstwą najbliższą Ziemi, jonosfera jest najbardziej oddalona od niej.