Czym są jednoosiowe stawy?

Według słownika medycznego Free Dictionary, jednoosiowe połączenie to takie, które pozwala na ruch wokół jednej konkretnej osi. Każdy punkt połączenia kości jest połączeniem.

Jednoosiowe połączenia kontrastują ze stawami dwuosiowymi, które umożliwiają ruch wokół dwóch głównych osi. W połączeniu dwuosiowym główne osie, wokół których ruch jest możliwy, są ustawione pod kątem prostym względem siebie. Wolny słownik wymienia wiele innych rodzajów stawów, w tym stawów maziowych, które umożliwiają swobodny ruch ze względu na obecność torebki stawowej zawierającej błonę maziową, która otacza punkt, w którym kości spotykają się ze sobą.