Kiedy tarcie jest niepotrzebne?

Kiedy tarcie jest niepotrzebne?

Tarcie jest niepożądane w każdej sytuacji, w której konieczny jest swobodny i ciągły ruch części mechanicznych. Niektóre przykłady obejmują ruchome części wewnątrz silnika, zawiasy drzwi i zjeżdżalnie wodne.

Siły tarcia przeciwstawiają się poruszającym się obiektom. Kiedy tarcie przeciwstawia się ruchomym częściom silnika, silnik zmuszony jest zużywać więcej energii, aby pokonać siłę tarcia. Tarcie także przenosi istniejącą energię na ciepło. Ciepło to może uszkodzić działające maszyny i spowodować uszkodzenia. Wiele urządzeń mechanicznych stosuje się do smarowania lub smarowania ruchomych części w celu zmniejszenia tarcia.

Tarcie może być również spowodowane przez powietrze lub wodę przepływającą obok poruszającego się obiektu. Tarcie to zmniejsza się dzięki opracowaniu usprawnionych urządzeń transportowych.