Ile protonów ma w zanadrzu?

Ile protonów ma w zanadrzu?

Przewód pierwiastka ma 82 protony i 82 elektrony. Jest to element numer 82 i ma masę molową 207 moli /gram. Symbolem atomowym Leada jest Pb.

Ołów jest w grupie 14 w grupie węglowej na układzie okresowym. Jest to miękki i plastyczny metal, który ma naturalnie szary kolor. Ołów ma wiele zastosowań i najczęściej znajduje się na budowach budowlanych, akumulatorach ołowiowych, kulach, obciążnikach i osłonach promieniowania. Ołów nigdy nie powinien być spożywany przez ludzi lub zwierzęta z obawy przed zatruciem ołowiem. Zatrucie ołowiem powoduje poważne uszkodzenie układu nerwowego i powoduje poważne zaburzenia mózgowe.