Co to jest analogia do ściany komórkowej?

Co to jest analogia do ściany komórkowej?

Dobrą analogią do ściany komórkowej jest mocne ogrodzenie lub ściana otaczająca zamek, chroniąca konstrukcję przed uszkodzeniem i umożliwiająca wejście osobom postronnym przez określone bramy i otwory. W tym scenariuszu ściana chroni również mieszkańców przed niebezpieczeństwem.

Analogia to metoda porównywania dwóch rzeczy w sposób podkreślający podobieństwa, zazwyczaj za pomocą podobnych funkcji współużytkowanych między nimi. Ściana komórkowa w żywym organizmie jest podobna do standardowej ściany w świecie cegielni. Ściany komórkowe służą wielu celom, takim jak ochrona komórek przed naprężeniami mechanicznymi, wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność, zapobieganie utracie wody i blokowanie szkodliwych toksyn. Ściany komórkowe nie występują u ludzi ani zwierząt, ale istnieją w innych formach życia, takich jak rośliny, bakterie, algi i grzyby.

Skład ścian komórkowych różni się w zależności od gatunku komórki, rodzaju komórki i stadium rozwoju. Analogicznie do muru otaczającego zamek, ściana ta mogłaby być zbudowana z różnych materiałów, w zależności od stopnia ochrony zamku, mieszkańców wewnątrz i możliwości obrony przed niebezpieczeństwami wewnątrz i intruzami z zewnątrz. /p>