Ile jest tam naturalnych elementów?

Spośród 115 nazwanych elementów na Ziemi 92 należy zaklasyfikować jako elementy naturalne. Elementy te wykluczają substancje pochodzące z baz chemicznych, które nie rozpadają się na prostsze cząsteczki. Rodzina naturalnych pierwiastków zaczyna się wodorem i przechodzi w dół do tabeli okresów pierwiastków do uranu.

Elementy naturalne o numerach od 1 do 92 zawierają podobne właściwości fizyczne. Klasyfikowane są całkowicie jako naturalne, z wyjątkiem elementów 43 i 61, lub technetu i prometu. Te dwa elementy mają mniejszą stabilność strukturalną niż elementy naturalne. Ich izotopy również wyrażają krótsze okresy półtrwania niż te z czysto naturalnych pierwiastków. Okresy półtrwania tych dwóch elementów obejmują szeroki czas trwania, obejmujący zaledwie sekundy do ponad 4 milionów lat. Podobnie jak w przypadku innych elementów układu okresowego, elementy naturalne występują w określonej kolejności. Te o podobnych fizycznych i chemicznych właściwościach i wadze istnieją blisko siebie na wykresie. Mają podobne cechy, takie jak kolor, skład mineralny i klasyfikacja jako metale lub niemetale. Podobnie jak pierwiastki naturalne, pierwiastki następujące po uranie zaliczają się przede wszystkim do metali i niemetali. Nieliczne należą do klasy metaloidów, w których występują elementy o charakterystyce metali i niemetali. W przeciwieństwie do naturalnych pierwiastków występujących w atmosferze, wodzie i glebie, pierwiastki poza uranem, zwane cząstkami transuranu, powstają ze sztucznych źródeł.